Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ICBB

Dobrovoľná verejná zbierka na sochu kráľa Bela IV. v Banskej Bystrici

Zbierka na sochu kráľa, ktorý v roku 1255 udelil osade Bystrica mestské privilégiá

 

Do zbierky sa môžu zapojiť obyvatelia i právnické osoby do 31. decembra 2017 príspevkom na osobitný účet vedený v ČSOB (č. účtu: SK23 7500 0000 0040 2387 0808, VS 9999), alebo vložením hotovosti do pokladnice v Informačnom centre v priestoroch Radnice (Námestie SNP 1), v Robotníckom dome a v Klientskom centre Mestského úradu Banská Bystrica.

Kráľ Belo IV.

(*1206 – † 3. mája 1270 Zajačí ostrov)

Belo IV. panovník, ktorý udelil hosťom z Banskej Bystrice mestské výsady.

Postava uhorského kráľa Bela IV. je priamo spätá s počiatkami mesta Banská Bystrica a jeho rozvojom. Belo IV. bol synom uhorského kráľa Andreja II. a matkou mu bola Nemka Gertrúda. Ešte ako dieťa bol korunovaný za kráľa. Po smrti svojho otca sa stáva roku 1235 uhorským kráľom. Zavádza pevnú kráľovskú moc a obmedzuje vplyv šľachticov v Uhorskom kráľovstve. Roku 1241 musel čeliť Mongolskému vpádu do Uhorska. po prehratej bitke na rieke Slanej Mongoli obsadili Uhorsko a Belo IV. sa zachránil len útekom. V tejto beznádejnej situácii Mongoli nečakane opustili Uhorsko a vrátili sa domov. V hlavnom meste Mongolskej ríše totiž zomrel veľký Chán Ogotaj. Po odchode Mongolov zostalo Uhorsko v zúboženom stave. Hlad, hladomor boli na dennom poriadku, dediny a mestá boli vyľudnené. Belo IV. sa pustil do obnovy svojho kráľovstva. Dal vybudovať kamenné hrady, podporoval rozvoj miest, ktorým udeľoval nové, alebo obnovoval staré privilégiá, do krajiny pozýval hostí, prevažne zo západnej Európy.

Jeho vzťah k územiu oblasti dnešného stredného Slovenska bol srdečný. Belo IV. rád sem chodieval. Už pred mongolským vpádom udelil mestské práva Banskej Štiavnici, Zvolenu a Krupine. Oblasť poskytovala bohaté banské bohatstvo, kde sa ťažila strieborná ruda, z ktorej sa vtedy razili kráľovské mince. Zároveň to bola oblasť bohatá na lesy s divokou zverou a kráľ sa tu rád zdržiaval na kráľovských hradoch vo Zvolene a v Slovenskej Ľupči. Po ceste zo Zvolena na hrad v „Slovenskej“ Ľupči často prechádzal cez „Banskú“ Bystricu.

Roku 1255 udelil hosťom z novej osady Bystrica pri Ľupči mestské výsady v ktorých im vyčlenil obrovský chotár a udelil im právo dolovať drahé kovy a zakladať bane. To sa stalo rozvojom mesta Bystrica, ktoré vďaka tomu získalo a začalo používať v názve prívlastok Banská, ktorý používa do súčasnosti. Nemeckí hostia – Sasi a Durínčania na čele s neskorším richtárom Ondrejom sa usadili na mieste staršej slovanskej osady Bystrica. Počiatky a rozvoj mesta Banskej Bystrice sú úzko späté s jej prvým richtárom Ondrejom, ktorý sa v písomných prameňoch v tejto funkcii spomína už v roku 1256. O tom, že baníctvo zaznamenalo veľký rozvoj svedčí rok 1263. V tomto roku udelil kráľ Belo IV. banskobystrickému richtárovi Ondrejovi za budovanie Banskej Bystrice a za otváranie nových baní na striebro rozsiahly majetkový komplex pri Banskej Bystrici. Tento majetkový komplex tvorilo územie dnešných obcí Seliec, Senice a Šalkovej.

Život Bela IV. bol naplnený roku 1270, kedy zomrel. Pochovaný bol v Ostrihome spolu so svojou manželkou a synom.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

27550503

Úvodná stránka