Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Kultúrne akcie

29.7. - 31.7.2014   Po - Pi: 9.00 - 15.00 hod., So - Ne: zatvorené

sos_samelova_vystava.jpg

Komorná sála, Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35

ZUZANA SÁMELOVÁ - Z TVORBY

Výstava v priestoroch komornej sály SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


 

29.7. - 31.7.2014   PO: zatvorené, UT-PI: 10.00 - 18.00 hod., SO-NE: 14.00 - 18.00 hod., V

Expozície Stredoslovenskej galérie v Bethlenovom dome, Praetóriu a Vile Dominika Skuteckého

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - PROGRAM JÚL 2014

SPRIEVODNÉ AKTIVITY
celoročne:
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55:
♣ Zábavný skicár - pre najmenších návštevníkov – deti od 4 do 10 rokov je pripravený atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál inšpirovaný dielami Dominika Skuteckého, ktorý je možné zobrať so sebou domov.
Do skicára si môžu deti kresliť podľa vlastnej fantázie, dotvárať príbehy z obrazov, vystrihovať pohľadnice a puzzle.
♣ Detský tlačený sprievodca expozíciou - staršie deti vo veku 8 – 12 rokov môžu spolu s rodičmi prejsť expozíciu Dominika Skuteckého, skúmať vybrané obrazy a výtvarne reagovať na tvorivé úlohy predstavujúce život a dielo umelca. Vyplneného detského sprievodcu si môžu zobrať so sebou.
♣ Galerijné kufríky – pre malých výtvarníkov sú prichystané kufríky s výtvarnými pomôckami (skicár, farbičky, lepidlo, nožnice...), pomocou ktorých môžu vytvárať vlastné kresby a koláže.

31.07.2014 - 02.11.2014
♣ Dominik Skutecký – Ars et Amor, Labor et Gloria
Bethlenov dom, Dolná 8
Kurátorky: Katarína Baraníková, Katarína Beňová
Výstava má zámer predstaviť verejnosti menej známe diela a širšiu tvorbu maliara Dominika Skuteckého pri príležitosti 20. výročia zriadenia umelcovej stálej expozície. Maliarske dielo Dominika Skuteckého výrazne prispelo k výtvarnej tvorbe 19. a zač. 20. storočia na Slovensku. Umelcovo profilovanie a pôsobenie sa odohrávalo v migračnom pohybe s centrami - Viedeň, Benátky, Banská Bystrica – ako aj názorovými vplyvmi
Mníchova a neskôr Budapešti. Maliar sa koncom 19. storočia trvalo usadil v Banskej Bystrici, kde si dal podľa vlastných návrhov postaviť rodinnú vilu s ateliérom, v ktorej dnes sídli umelcova stála expozícia. Po výtvarnej stránke sa jeho tvorba vyvíjala od historickej maľby smerom k živšej žánrovej maľbe, realizmu a svetelným zámerom luminizmu (tzv. stredoeurópskeho variantu impresionizmu). Skuteckého obrazy Vás prevedú starobylými Benátkami, pripomenú noblesu monarchie a históriu bystrických medených hámrov.

10.07.2014 - 05.10.2014
♣ Veronika Rónaiová – „Vnímať svoje limity“
Praetorium, Š. Moysesa 25
Kurátorka: Katarína Baraníková
Veronika Rónaiová aktívne pôsobí na domácej výtvarnej scéne od obdobia 70-tych rokov 20. storočia. Vo svojom umeleckom programe rozvíja polohu fotorealistickej a hyperrealistickej maľby, pracuje s postupmi apropriácie, interpretácie a citácie diel iných umelcov, ako aj svojich vlastných, ich vrstvením a posunom.
Zámerom výstavného projektu je prezentovať a zhodnotiť tvorbu autorky v jej sebareflexívnom „vnímaní vlastných limitov“. Poukázať a konfrontovať súvislosti a inšpiračné východiská, ktoré pre ňu predstavovalo prostredie umeleckej tvorby, prístupy a podnety blízkych a ďalších umelcov. Tieto do istej miery podmienili nasmerovanie a profilovanie jej tvorby. Retrospektívny výber diel autorky a spôsob vystavania inštalácie bude kontextuálne sledovať a prepájať vybrané konfrontované diela umelcov, na ktoré Rónaiová nejakým spôsobom reagovala, inšpirovala sa nimi, citovala ich, apropriovala alebo do nich intervenovala. Konfrontované diela
zastúpených známych umelcov (Julián Filo, Mária Filová, Rudof Fila, Milan Laluha, Jozef Jankovič, Vladimír Kordoš, Peter Rónai, Pavlína Fichta Čierna, Ladislav Čarný, Blažej Baláž, ....) zahrnú práce v rôznych médiách (maľba, kresba, koláž, socha, video, objekt, fotografický záznam akcie, ..).

PODUJATIA A SPRIEVODNÉ AKTIVITY (JÚL 2014)
08.07.2014 o 15.00 hod.
♣ fotodielňa pre verejnosť
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Tvorivé dielne pripravené v rámci Projektu LETO – Kultúra pre ľudí verejnosti predstavia zaujímavé spôsoby zachytávania obrazu historickými fotografickými technikami – camerou obscurou a fotogramom.

22.07.2014 o 15.00 hod.
♣ fotodielňa pre verejnosť
Bethlenov dom, Dolná 8
Tvorivé dielne pripravené v rámci Projektu LETO – Kultúra pre ľudí verejnosti predstavia zaujímavé spôsoby
zachytávania obrazu historickými fotografickými technikami – camerou obscurou a fotogramom.

24.07. - 25.07.2014
♣ tvorivé dielne v rámci festivalu ROCKSCAPE 2014
Tvorivé dielne pripravené v rámci Projektu LETO – Kultúra pre ľudí.

26.07.2014 o 13.00 hod.
♣ Tvorivá dielňa pre verejnosť
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25
Vždy poslednú sobotu v mesiaci Stredoslovenská galéria pripravuje tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Júlová
tvorivá dielňa bude inšpirovaná výstavou Veroniky Rónaiovej Vnímať svoje limity.
Trvanie dielne do 16.00. hod.

V prípade záujmu sa môžete objednať do piatku 25. 7. do 14.00 h. na tel. č: 048 - 470 1624, 470 1615 alebo
mailom na edukacne@ssgbb.sk. Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Barbora Paulínyová.

Viac informácií:
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Tel: 048 / 470 16 15
e-mail: ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk


 

29.7. - 3.8.2014   PO: zatvorené, UT-PI: 10.00 - 18.00 hod., SO-NE: 14.00 - 18.00 hod.

SSM_Plagát_k_výstave_Staroslovienski_svätci.jpg

Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Nám. SNP 4

STAROSLOVIENSKI A BULHARSKÍ SVÄTCI

Výstava pri príležitosti sviatku svätých bratov Cyrila a Metoda v Thurzovom dome

Viac informácií:
Stredoslovenské múzeum
Thurzov dom
Nám. SNP 4
tel: 048/412 58 97
e-mail: td@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk


 

29.7. - 17.8.2014   PO: zatvorené, UT-PI: 10.00 - 18.00 hod., SO-NE: 14.00 - 18.00 hod.

SSM_plagat_ZAJTRA_MENÍME_PENIAZE.jpg

Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Nám. SNP 4

ZAJTRA MENÍME PENIAZE!

Thurzov dom
Nám. SNP 4, Banská Bystrica
tel: 048/412 58 97
e-mail: td@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk

Vstupné:
dospelí: 1,50 €
deti od 6 rokov, dôchodcovia: 1,00 €


 

29.7. - 14.9.2014   Po - Pi: 9.00 - 17.00 hod., So: zatvorené, Ne: 9.00 - 12.00 hod., 13.0

SSM_výstava_Fascinujúci_svet_hmyzu.jpg

Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27

FASCINUJÚCI SVET HMYZU

• Najvzácnejšie zbierky hmyzu múzea
• Najkrajšie preparované i živé druhy tropického hmyzu zo súkromnej kolekcie Michala Zachara
• Najväčšie motýle a chrobáky sveta
• Predaj dekoratívnych predmetov s exotickým hmyzom

Vstupné:
dospelí: 1,50 € / deti od 6 rokov, dôchodcovia: 1,00 €

Viac informácií:
Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ
Radvanská 27, Banská Bystrica
tel: 048/410 33 76
e-mail: tk@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk


 

29.7. - 5.10.2014   PO: zatvorené, UT-PI: 10.00 - 17.00 hod., SO-NE: 10.00 - 16.00 hod.

cover.jpg

Stredoslovenská galéria, Praetórium, Nám. Š. Moyzesa 25

VERONIKA RÓNAIOVÁ - VNÍMAŤ SVOJE LIMITY

Výstavný projekt renomovanej umelkyne Veroniky Rónaiovej má rozšírený záber retrospektívnej výstavy jej zhruba 40 ročnej tvorby o kontextuálne doplnenie a konfrontáciu vybraných diel ďalších umelcov - viacerých významných osobností slovenskej výtvarnej scény so širším generačným zastúpením a rôznymi umeleckými prístupmi (ich práce sa pohybujú v rôznych médiách od maľby, kresby, fotografie, sochy, objektu, videa, až po multimediálne inštalácie).
Veronika Rónaiová je predovšetkým známa ako jedna z najvýraznejších maliarok, ktorá dlhodobo kontinuálne rozvíja tzv. realistickú metódu zobrazovania. Zásadné stratégie Rónaiovej umeleckého programu sú interpretácia, reinterpretácia, citácia a apropriácia, ktoré postupne viac využíva na systematické analyzovanie vlastnej tvorby a sociálnych reflexií. V aktuálnej výstavnej inštalácii kontextuálne pracuje s konfrontovanými dielami väčšinou blízkych umelcov, na ktoré nejakým spôsobom reagovala, podnietili alebo ovplyvnili jej tvorbu, prípadne dopovedajú o jej umeleckých záujmoch a zázemí.

Stredoslovenská galéria
Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048 / 470 16 15
e-mail: p.r.manager @ssgbb.sk
www.ssgbb.sk


 

29.7. - 11.11.2014   Po - Pi: 09.00 do 17.00 hod.

WW1_PM_vernisaz.jpg

Výstavné priestory Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

VÝSTAVA: ZÁBAVNÝ KALENDÁŘ

Slovenská pošta a Poštové múzeum v Banskej Bystrici vás pozývajú na poučno-zábavnú výstavu Zábavný kalendář o roku 1914.
Zároveň v tento deň bude inaugurovaná aj nová poštová známka a bude na pošte zriadená príležitostná poštová priehradka
s príležitostnou poštovou pečiatkou, ktorou si budú môcť záujemcovia opečiatkovať svoje listy.


 

1.8.2014   16.00 hod.

POZVANKA_2014_web.jpg

Múzeum SNP,Kapitulská ul.

PAMÄTNÝ DEŇ RÓMSKEHO HOLOCAUSTU


 

2.8.2014   18.00 - 20.00 hod.

Letak_A4_farba-page-001.jpg

Ihrisko Rudohorská

SÁSOVSKÁ UHORKA

Jediné podujatie tohto produktu na Slovensku v tomto ročníku okrem uhorkových špecialít predstaví ako novinku Mapu uho-rkových polí v Sásovej,detské hry starých rodičov.Predstaví sa sásovské Divadlo Harry Teater s bábkovým predstavením Havo Slavo.Ukončenie sa uskutoční tradičnou tombolou.


 

2.8. - 30.8.2014   podľa programu

kalendarium_final_2014-2014.jpg

Habakuky - Donovaly

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ SVET


 

4.8. - 17.8.2014   Pondelok - Nedeľa: 9.00 - 21.00 hod.

140714_FB banner_vystava SMEP_Europa SC_851x314_v1.jpg

Europa Shopping centrum

SLOVENSKÁ VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A ELEKTROTECHNIKA 80-TYCH ROKOV MINULÉHO STOROČIA

V termíne od 4. - 17.8.2014 Vám prinesieme výstavu SMEP etc., ktorá zaujímavým spôsobom približuje výpočtovú techniku a elektrotechniku z posledných dvoch dekád 20. storočia. V rokoch 1976 – 1977 sa krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) – Sovietsky zväz, Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a i. – dohodli na vytvorení „systému malých elektronických počítačov“ (SMEP), aby dokázali konkurovať dynamicky sa rozvíjajúcemu vývoju počítačovej techniky v západných krajinách. V tomto čase boli totiž na krajiny tzv. socialistického bloku uvalené embargá na vývoz vedecko-technických výsledkov a strategických surovín a tovarov, hlavne technológií.


 

10.8. - 24.8.2014   18.00 hod.

mestoBB_sídliskové večerníčky 2014.cdr červená.jpg

Sásová / Podlavice / Spojová ul. / Radvaň

SÍDLISKOVÉ VEČERNÍČKY

PROGRAM:

10.08.2014 o 18:00 hod.
Divadlo bez opony: ČERT A KÁČA
česká ľudová rozprávka
Mestská časť Podlavice

20.08.2014 o 18:00 hod.
Divadlo z Pasáže: MECHÚRIK KOŠČÚRIK
Detské ihrisko na Spojovej ulici

24.08.2014 o 18:00 hod.
Divadlo Hary Teater: HAVO SLAVO
Bábkové predstavenie pre deti
Radvaň, detské ihrisko pri Tihányiovskom kaštieli


 

11.8. - 15.8.2014   Po, Ut:10.00 - 16.00 hod.,Streda: 10.00 - 18.00 hod., Št,Pia: 10.00 -

pozvanka-kursk.jpg

Štátna vedecká knižnica

KURSKÝ OBLÚK

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI BUDE OD 28. JÚLA 2014 DO 10. AUGUSTA 2014 ZATVORENÁ!

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave Vás pozývajú na výstavu Kurský oblúk venovanú najväčšej tankovej bitke 2. svetovej vojny. Výstava bude verejnosti sprístupnená na 1. poschodí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici


 

11.8. - 22.8.2014   Po, Ut:10.00 - 16.00 hod.,Streda: 10.00 - 18.00 hod., Št,Pia: 10.00 -

pozvanka-peru.jpg

Štátna vedecká knižnica

ŠTEFAN KOCKA - PERU

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI BUDE OD 28. JÚLA 2014 DO 10. AUGUSTA 2014 ZATVORENÁ!

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a autor Štefan Kocka Vás pozývajú na výstavu "PERU". Výstava bude verejnosti sprístupnená v Galérii v podkroví ŠVK v Banskej Bystrici. Vernisáž výstavy sa koná 10.júla 2014 o 16.00 hod.


 

11.8. - 5.9.2014   Po, Ut:10.00 - 16.00 hod.,Streda: 10.00 - 18.00 hod., Št,Pia: 10.00 -

pozvanka-SNP.jpg

Štátna vedecká knižnica

70. VÝROČIE SNP

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI BUDE OD 28. JÚLA 2014 DO 10. AUGUSTA 2014 ZATVORENÁ!

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania Vás pozýva na výstavu "ZO STRÁNOK POVSTALECKEJ TLAČE, LETÁKOV A PLAGÁTOV" venovanú 70. výročiu Slovenského národného povstania.


 

19.8.2014   16.30 hod.

SSM_Prednáška_Tvrdia,že_prežije_hmyz.jpg

Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27

TVRDIA, ŽE PREŽIJE HMYZ

Prednáška zoológov Stredoslovenského múzea Renáty Kapustovej a Tomáša Kizeka "Tvrdia, že prežyje hmyz"

Vstupné: 1,50 €

Viac informácií:
Stredoslovenské múzeum
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská 27
tel: 048/410 33 76
e-mail: tk@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk


 

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk ticketportal.cz ticketportal.hu ticketportal.pl

Model Kostola Nanebovzatia Panny Márie v mierke 1:200 si môžete zakúpiť v Informačnom centre Banská Bystrica v cene 8,00 €
Kúpou modelu podporujete činnosť detského speváckeho zboru pri Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.


webygroup

Vláčik Pretórium bude premávať od 4. júla 2014 každý piatok, sobotu a nedeľu s odchodom z Námestia SNP o 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hod.

Cena lístka je 1€ za osobu.

Remeselníci, ktorí predvádzajú výrobu a zároveň majú živnosť, sú povinní sa prihlasovať ako živnostníci a mať registračnú pokladňu!

Hodinová veža je z technických príčin zatvorená!

CYKLOBUS jazdí od 31.05.2014 do 15.09.2014

V prípade, že máte záujem o pravidelné zasielanie pozvánky na Potulky mestom, pošlite nám Váš e-mailový kontakt na ic@banskabystrica.sk.

V Informačnom centre si môžete zakúpiť tieto knižné publikácie:
Čak si z Bystrici?
Orbis Urbis
Šalková
Po stopách architekta L.E.Hudeca
Dejiny zaviate časom
Po stopách Dominika Skuteckého
Sprievodca po Banskobystrických cintorínoch
Divadlo Štúdio tanca - publikácia k 15. výročiu založenia divadla

V Informačnom centre môžete pri nákupe použiť platobné karty.

Vyberáme z ponuky...

Medaila Banskej Bystrice a štítok na palicu, turistická známka mesta, plošné magnety s motívom Banskej Bystrice, Slovenska, suveníry zo skla (minifľaštičky naplnené medovinou), výrobky z keramiky s motívom mesta aj Slovenska, krojované bábiky


English version

6684776

Úvodná stránka