Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Múzeá a galérie

Thurzov domSTREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - THURZOV DOM
Thurzov dom, expozícia Stredoslovenského múzea

Nám. SNP 4
tel. +421 (0)48/412 58 97
td@ssmuzeum.sk,

bencova@ssmuzeum.sk

www.ssmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny:
1.1. - 31.5.                                               1.6. - 30.9.
Pondelok: zatvorené                                   Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 09:00 - 17:00 hod.              Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.            Sobota - Nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

 

STÁLA EXPOZÍCIA: STREDNÉ SLOVENSKO OD PRAVEKU PO 20. STOROČIE
V celkovom počte 12 miestností múzeum verejnosti ponúka množstvo archeologických exponátov, stredovekých zbraní, mincí a kópii historických dokumentov. V Thurzovom dome je sprístupnená aj Zelená sieň so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia.

 

MÚZEUM ĽUDOVÉHO TANCA
Samostatné pracovisko Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Múzeum ľudového tanca je inštitúciou s jedinečným poslaním uchovávania vlastných tradícií z oblasti folklóru. Jeho úlohou je prezentácia ľudového tanca v jeho rôznorodých podobách: tradičné dedinské tance, tance z mestského a prímestského prostredia, tance v prostredí folklorizmu, tance etnických menšín, tance na začiatku 21. storočia s náväznosťou na tradičné tance. Dlhodobým cieľom a ambíciou múzea je vytvorenie rozsiahleho archívu audio a audiovizuálnych materiálov (od čo možno najstaršieho obdobia 1. polovice 20. storočia až po súčasnosť), získavanie fotodokumentácie, zoskupovanie tradičných odevov a podobne.

 

Matejov dom

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - MATEJOV DOM
Matejov dom, expozícia Stredoslovenského múzea, Námestie Š. Moysesa 20
tel.: +421 (0)48/412 55 77
md@ssmuzeum.sk, durisova@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk

Otváracie hodiny:
1.5 - 30.9.
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod., Sobota - Nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

1.10. - 30.4.

Pondelok: zatvorené

Utorok - Piatok: 09:00 - 17:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.

 

STÁLA EXPOZÍCIA: HISTÓRIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Nová stála expozícia v Matejovom dome prezentuje spolu 2863 zbierkových predmetov výlučne zo zbierok Stredoslovenského múzea. Medzi tie najzaujímavejšie určite patria replika slovanskej polozemnice, vzácna zbierka stredovekých kachlíc a zbrojnica so zaujímavou zbierku chladných zbraní. Ďalej tu nájdeme miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom a expozíciu gotickej plastiky a maľby. V stálej expozícii je využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.Tihányiovský kaštieľ

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská ul. 27
tel.: +421 (0)48/410 33 76
tk@ssmuzeum.sk, turecekova@ssmuzeum.sk
www.ssmuzeum.sk

Otváracie hodiny:
1.5. - 30.9.
Pondelok - Piatok: 09:00 - 17:00 hod.
Sobota: zatvorené
Nedeľa: 09:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.

1.10. - 30.4.

Pondelok - Piatok: 09:00 - 16:00 hod.

Sobota: zatvorené

Nedeľa: 09:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA
Expozícia poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov. Od januára 2006 je jedna miestnosť stálej expozície ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si môžu návštevníci sami zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera či rôznych druhov vtákov.

 

Pamätník SNP

MÚZEUM SNP
Pamätník - Múzeum SNP, Kapitulská 23
tel.: +421 (0)48/412 32 59
muzeumsnp@muzeumsnp.sk
www.muzeumsnp.sk

Otváracie hodiny:
1.5. - 30.9.
Pondelok: zatvorené
Utorok - Nedeľa: 09.00 - 18.00 hod.

1.10 - 30.4.
Pondelok: zatvorené
Utorok - Nedeľa: 09.00 - 16.00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKO V PROTIFAŠISTICKOM HNUTÍ ODPORU EURÓPY 1939 – 1945
Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja a SNP.

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9
tel.: +421 (0)48/471 07 72 - 73
www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 10.00 - 17.00 hod. / na objednávku aj v inom čase
Sobota - Nedeľa: zatvorené

STÁLE EXPOZÍCIE:

MÚZEUM – DOMOV MÚZ
Malá stála literárna, hudobná a bábkarská expozícia v podkroví ŠVK (premietanie z videoarchívu LHM, prednášky, špecializované vyučovacie hodiny s využitím zbierkového fondu LHM podľa požiadaviek škôl a inštitúcií). Prehliadky expozície – Ľudové hudobné nástroje na Slovensku na Lazovnej ulici.

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU
Expozícia predstavuje tvorbu 46 výrobcov a tvorbu remeselných dielní pochádzajúcich od Komárna až po Spišskú Belú. Expozícia sa delí na štyri skupiny, ktoré prezentujú rozličné hudobné nástroje - fujary, gajdy, heligónky, zvonce, rôzne druhy strunových nástrojov, rohy, ale aj biče, korbáče alebo rapkáče.

BÁBKARSKÝ SALÓN
Bábkarský salón dokumentuje počiatky ľudového bábkarstva na Slovensku, bábkarov-výrobcov na strednom Slovensku, ochotnícke súbory z 50. - 70. rokov 20. storočia, ďalej pôsobenie Krajského bábkového divadla a Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Typologiky sú v salóne zastúpené tri druhy bábok: maňušky, marionety a javajky. Okrem toho tu nájdete aj rodinné bábkové divadielka, divadelné rekvizity a kulisy.

 

 

POŠTOVÉ MÚZEUM
Partizánska cesta 9
tel.: +421 (0)48/433 95 31, mobil: +421 911 659 028
muzeum@slposta.sk
http://www.postovemuzeum.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00 hod.(posledný vstup o 15:30 hod.)

Sobota - Nedeľa: zatvorené
 

STÁLA EXPOZÍCIA: POŠTA A POŠTOVNÍCTVO V DEJINÁCH ĽUDSKEJ KOMUNIKÁCIE,
DETSKÁ POŠTA
Tu sa používa zvláštna detská pečiatka. Určená je hlavne pre deti, kde sa náučnou a hravou formou dozvedia o práci poštárov a ďalšie zaujímavosti.

 

Vila Dominika Skuteckého

 

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
tel.: +421 (0)48/412 54 50
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 12.00 – 16.00

Štvrtok: 13.00 – 17.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA DOMINIKA SKUTECKÉHO
Stála expozícia maliara Dominika Skuteckého (1849-1921) je sprístupnená ako jediná trvalá expozícia Stredoslovenskej galérie od roku 1994. Maliar európskeho významu, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby pôsobil v Banskej Bystrici v rokoch 1889 -1921. Expozícia prierezovo reprezentuje dielo autora relatívne uceleným obrazom viacerých tematických a výrazových aspektov jeho diela.

 

Bethlenov dom

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - BETHLENOV DOM
Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom, Dolná 8
tel.: +421 (0)48/412 41 67
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 10.00 – 16.00

Štvrtok: 10.00 – 18.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

 

Praetórium

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - PRAETÓRIUM
Budova Praetória (Starej radnice) - expozícia Stredoslovenskej galérie, Nám. Š. Moysesa 25
tel.: +421 (0)48/412 48 64
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 10.00 – 16.00

Štvrtok: 10.00 – 18.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

 

MÚZEUM HISTORICKÝCH VOZIDIEL
Partizánska cesta 97 (areál SAD Banská Bystrica)
tel.: +421 (0)908/ 243 199, +421 (0)907/ 130 692
vkbb.webnode.sk  

Otváracie hodiny: Po - Pia: 16.00 - 20.00 hod.
Expozícia vyše 80 motocyklov z celého sveta!

 

ĽUDOVÉ MÚZEUM A MÚZEUM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V MODELOCH

Školská 35, Nemecká
Potrebné ohlásiť telefonicky na čísle: +421 (0)48/618 23 94, +421 (0)904/809 792 - p. Jozef Murín

http://www.modely.murin.szm.com/

 

Lyžiarske múzeum

SLOVENSKÉ LYŽIARSKE MÚZEUM V PODKONICIACH
Expozícia Slovenského lyžiarskeho múzea v Podkoniciach, Podkonice
Návštevu treba telefonicky vopred ohlásiť na čísle +421 (0)907 142 135 - p. Igor Bobák
monika.bobakova@svp.sk
www.lyziarskemuzeum.szm.sk

STÁLA EXPOZÍCIA:
Ako to už býva, na začiatku bola len dreváreň pri rodičovskom dome, kde si miestny občan Podkoníc pre vlastnú spomienku odkladal od detstva svoje lyže. Neskôr sa k nim pridávali aj lyže od známych a vznikla tak istá zberateľská vášeň. Keď sa k tomu pridala neutíchajúca láska k lyžovaniu, horám a turistike, začal sa rodiť nápad, ktorý sa premenil na skutočnosť.
Ten malý chlapec je dnes zrelý muž, lyžiarsky inštruktor a turistický sprievodca Igor Bobák, ktorý v zrekonštruovaných priestoroch rodičovského domu v Podkoniciach otvoril svoje múzeum - Slovenské lyžiarske múzeum.
Príďte sa aj vy pozrieť na lyže, na ktorých sa skôr narodení učili lyžovať a ktoré ste možno aj vy len nedávno vyhodili pri upratovaní pivníc, alebo podkroví. Príďte sa pozrieť aj na lyže, na ktorých pretekali známe osobnosti tohto športu - Jana Gantnerová-Šoltýsová (reprezentantka ČSSR, ZOH Sarajevo 1984), Katarína Gálfiová, bratia Krajňákovci, Michal Šoltýs, Alexander Telgártsky, Dušan Haring a mnohé ďalšie osobnosti tohto športu.
Aké kúsky sa p. Bobákovi podarilo zozbierať a čo všetko v múzeu vystavuje, sa máte možnosť dozvedieť pri návšteve tohto originálneho múzea. Múzeum je rozšírené o expozíciu lanových dráh a vlekov. Ak máte niečo, čo si myslíte, že stojí za vystavenie v múzeu, kľudne to zo sebou zoberte.
Na vašu návštevu sa teší p. Igor Bobák.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


Sezóna na Hodinovej veži ukončená.
V mesiaci február bude veža zatvorená

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

25079359

Úvodná stránka