Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ICBB

Múzeá a galérie

Thurzov domSTREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - THURZOV DOM
Thurzov dom, expozícia Stredoslovenského múzea

Nám. SNP 4
tel. +421 (0)48/412 58 97
td@ssmuzeum.sk,

bencova@ssmuzeum.sk

www.ssmuzeum.sk

 

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Benčová (koordinátor Thurzovho domu), 0917 898 768, bencova@ssmuzeum.sk

Otváracie hodiny:

1.6. - 30.9.

Pondelok: zatvorené

Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

1.10. - 31.5.

Pondelok: zatvorené

Utorok - Piatok: 09:00 - 17:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: STREDNÉ SLOVENSKO OD PRAVEKU PO 20. STOROČIE je z dôvodu prípravných a rekonštrukčných prác spojených s inštaláciou novej expozície regionálneho charakteru dočasne uzatvorená. Aj napriek dočasnému uzatvoreniu expozície v Thurzovom dome sú výstavy a vzácna Zelená sieň prístupná návštevníkom Stredoslovenského múzea v čase otváracích hodín. V prípade záujmu, si počas týždňa (okrem nedele) môžu návštevníci priplatiť komentovanú prehliadku siene alebo výstavy.

ZELENÁ SIEŇ

Na prízemí domu sa nachádza unikátna miestnosť s valenou klenbou zdobená figurálnymi a rastlinnými maľbami. Ide o tzv. „zelenú sieň“, ktorej maľby vznikli v druhej polovici 15. storočia. Datovanie sa opiera o dva erby umiestnené na strope valenej klenby. Erby patria kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho manželke Beatrix Aragónskej. Steny zelenej siene zdobia popri rastlinných motívoch aj figurálne výjavy Tanec s medveďom, Sv. Juraj v boji s drakom, Danielov sen a objavenie drahého kovu, Kristus a Samaritánka, Posledný súd, Sv. Barbora, Mojžiš, Zuzana a starci a ďalšie.

V rokoch 2005 až 2007 boli v zelenej sieni zrealizované komplexné reštaurátorské práce s cieľom zachrániť ohrozenú vzácnu freskovú výzdobu. Finančné prostriedky na záchranné práce zo svojich príjmov uvoľnil zriaďovateľ múzea – Banskobystrický samosprávny kraj a prispela aj Nadácia SPP a.s.

Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu zrealizoval odborníkmi vysoko hodnotený reštaurátorský zásah. Na Slovensku po prvýkrát použili reštaurátori nový technologický postup očistenia stien.

Zelená sieň bola slávnostne uvedená do života inauguračným koncertom 18. apríla 2007.

V roku 2007 získalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici za tento jedinečný reštaurátorský počin cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a prestížnu cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.

 

Matejov dom

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - MATEJOV DOM
Matejov dom, expozícia Stredoslovenského múzea, Námestie Š. Moysesa 20
tel.: +421 (0)48/412 55 77
md@ssmuzeum.sk, www.ssmuzeum.sk

Kontaktná osoba: Romana Hradecká (koordinátor Matejovho domu), 0903 480 265, hradecka@ssmuzeum.sk

Otváracie hodiny:

1.6. - 30.9.

Pondelok: zatvorené

Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

1.10. - 31.5.

Pondelok: zatvorené

Utorok - Piatok: 09:00 - 17:00 hod.

Sobota - Nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: HISTÓRIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Matejov dom spolu s Baníckou baštou bol postavený v roku 1479 a je súčasťou mestského hradného areálu. V 16. – 17.storočí boli v Baníckej bašte umiestnené delá, ktoré chránili Mestský hrad od severu. Budova neskôr slúžila aj ako sklad pušného prachu a obilia. V 16. storočí sa tu nachádzal mlyn na obilie, preto je bašta tiež známa aj ako Mlynská.

V rokoch 1907-1909 bol Matejov dom zrekonštruovaný a bola v ňom otvorená prvá expozícia mestského múzea. V päťdesiatych rokoch bola táto expozícia presťahovaná do Thurzovho domu a z Matejovho domu sa stal depozitár Stredoslovenského múzea.

V rokoch 2007-2009 prešiel objekt Matejovho domu a Baníckej bašty rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej zámerom bolo vrátiť do pôvodných priestorov prvú stálu expozíciu v Banskej Bystrici, ktorú tu presne pred 100 rokmi - 17.októbra 1909 otvorilo vtedajšie Mestské múzeum, predchodca dnešného Stredoslovenského múzea.

Za stálu audiovizuálnu expozíciu, ktorá prezentuje bohatú históriu baníckeho kráľovského mesta získalo Stredoslovenské múzeum prestížne ocenenie z Ministerstva kultúry SR – Múzeum roka 2009.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY EXPOZÍCIE „Príbehy medeného mesta a osudy jeho obyvateľov“ vám ponúkame každú celú hodinu, aj počas víkendov, a to len za doplatok 1,50 €

 

Tihányiovský kaštieľ

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská ul. 27
tel.: +421 (0)48/410 33 76
tk@ssmuzeum.sk, www.ssmuzeum.sk

Kontaktná osoba: RNDr. Dana Bardonová (koordinátor Tihányiovského kaštieľa), 0903 480 268, bardonova@ssmuzeum.sk

Otváracie hodiny:

1.6. - 30.9.

Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00 hod.

Sobota: zatvorené

Nedeľa: 9:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

1.10. - 31.5.

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 hod.

Sobota: zatvorené

Nedeľa: 9:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA

Tihányiovský kaštieľ sa nachádza v jednej z najväčších mestských častí Banskej Bystrice, v Radvani. Je jedným z dvoch nemých svedkov, ktorí pripomínajú slávnu minulosť Radvane jej súčasným obyvateľom. V historických priestoroch kaštieľa dnes sídli interaktívna prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea. A práve múzeum vytvára podmienky pre školy, rodiny s deťmi i starších obyvateľov sídliska aby svoj voľný čas mohli stráviť v priestoroch kaštieľa a v jeho záhrade na krátkodobých výstavách, v expozícii, na animačných programoch, ku ktorým patria tvorivé dielne i premietanie filmov, ale aj na prednáškach a rôznorodých diskusiách.

Stála expozícia poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov. Novinkou v expozícii je mobilná aplikácia, ktorá návštevníkovi sprostredkúva živú prírodu vo vysokom rozlíšení na fotografiách a videách z produkcie Spoločnosti Arolla film, z archívu prírodovedca Miroslava Sanigu a odborných pracovníkov múzea.

 

Pamätník SNP

MÚZEUM SNP
Pamätník - Múzeum SNP, Kapitulská 23
tel.: +421 (0)48/412 32 59
muzeumsnp@muzeumsnp.sk
www.muzeumsnp.sk

Otváracie hodiny:
1.5. - 30.9.
Pondelok: zatvorené
Utorok - Nedeľa: 09.00 - 18.00 hod.

1.10 - 30.4.
Pondelok: zatvorené
Utorok - Nedeľa: 09.00 - 16.00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKO V PROTIFAŠISTICKOM HNUTÍ ODPORU EURÓPY 1939 – 1945
Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja a SNP.

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9
tel.: +421 (0)48/471 07 72 - 73
www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 10.00 - 17.00 hod. / na objednávku aj v inom čase
Sobota - Nedeľa: zatvorené

STÁLE EXPOZÍCIE:

MÚZEUM – DOMOV MÚZ
Malá stála literárna, hudobná a bábkarská expozícia v podkroví ŠVK (premietanie z videoarchívu LHM, prednášky, špecializované vyučovacie hodiny s využitím zbierkového fondu LHM podľa požiadaviek škôl a inštitúcií). Prehliadky expozície – Ľudové hudobné nástroje na Slovensku na Lazovnej ulici.

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU
Expozícia predstavuje tvorbu 46 výrobcov a tvorbu remeselných dielní pochádzajúcich od Komárna až po Spišskú Belú. Expozícia sa delí na štyri skupiny, ktoré prezentujú rozličné hudobné nástroje - fujary, gajdy, heligónky, zvonce, rôzne druhy strunových nástrojov, rohy, ale aj biče, korbáče alebo rapkáče.

BÁBKARSKÝ SALÓN
Bábkarský salón dokumentuje počiatky ľudového bábkarstva na Slovensku, bábkarov-výrobcov na strednom Slovensku, ochotnícke súbory z 50. - 70. rokov 20. storočia, ďalej pôsobenie Krajského bábkového divadla a Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Typologiky sú v salóne zastúpené tri druhy bábok: maňušky, marionety a javajky. Okrem toho tu nájdete aj rodinné bábkové divadielka, divadelné rekvizity a kulisy.

 

 

POŠTOVÉ MÚZEUM
Partizánska cesta 9
tel.: +421 (0)48/433 95 31, mobil: +421 911 659 028
muzeum@slposta.sk
http://www.postovemuzeum.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00 hod.(posledný vstup o 15:30 hod.)

Sobota - Nedeľa: zatvorené
 

STÁLA EXPOZÍCIA: POŠTA A POŠTOVNÍCTVO V DEJINÁCH ĽUDSKEJ KOMUNIKÁCIE,
DETSKÁ POŠTA
Tu sa používa zvláštna detská pečiatka. Určená je hlavne pre deti, kde sa náučnou a hravou formou dozvedia o práci poštárov a ďalšie zaujímavosti.

 

Vila Dominika Skuteckého

 

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
tel.: +421 (0)48/412 54 50
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 12.00 – 16.00

Štvrtok: 13.00 – 17.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA DOMINIKA SKUTECKÉHO
Stála expozícia maliara Dominika Skuteckého (1849-1921) je sprístupnená ako jediná trvalá expozícia Stredoslovenskej galérie od roku 1994. Maliar európskeho významu, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby pôsobil v Banskej Bystrici v rokoch 1889 -1921. Expozícia prierezovo reprezentuje dielo autora relatívne uceleným obrazom viacerých tematických a výrazových aspektov jeho diela.

 

Bethlenov dom

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - BETHLENOV DOM
Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom, Dolná 8
tel.: +421 (0)48/412 41 67
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 10.00 – 16.00

Štvrtok: 10.00 – 18.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

 

Praetórium

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA - PRAETÓRIUM
Budova Praetória (Starej radnice) - expozícia Stredoslovenskej galérie, Nám. Š. Moysesa 25
tel.: +421 (0)48/412 48 64
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok – Streda – Piatok: 10.00 – 16.00

Štvrtok: 10.00 – 18.00

Sobota – Nedeľa: 10.00 – 17.00

 

MÚZEUM HISTORICKÝCH VOZIDIEL
Partizánska cesta 97 (areál SAD Banská Bystrica)
tel.: +421 (0)908/ 243 199, +421 (0)907/ 130 692
vkbb.webnode.sk  

Otváracie hodiny: Po - Pia: 16.00 - 20.00 hod.
Expozícia vyše 80 motocyklov z celého sveta!

 

ĽUDOVÉ MÚZEUM A MÚZEUM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V MODELOCH

Školská 35, Nemecká
Potrebné ohlásiť telefonicky na čísle: +421 (0)48/618 23 94, +421 (0)904/809 792 - p. Jozef Murín

http://www.modely.murin.szm.com/

 

Lyžiarske múzeum

SLOVENSKÉ LYŽIARSKE MÚZEUM V PODKONICIACH
Expozícia Slovenského lyžiarskeho múzea v Podkoniciach, Podkonice
Návštevu treba telefonicky vopred ohlásiť na čísle +421 (0)907 142 135 - p. Igor Bobák
monika.bobakova@svp.sk
www.lyziarskemuzeum.szm.sk

STÁLA EXPOZÍCIA:
Ako to už býva, na začiatku bola len dreváreň pri rodičovskom dome, kde si miestny občan Podkoníc pre vlastnú spomienku odkladal od detstva svoje lyže. Neskôr sa k nim pridávali aj lyže od známych a vznikla tak istá zberateľská vášeň. Keď sa k tomu pridala neutíchajúca láska k lyžovaniu, horám a turistike, začal sa rodiť nápad, ktorý sa premenil na skutočnosť.
Ten malý chlapec je dnes zrelý muž, lyžiarsky inštruktor a turistický sprievodca Igor Bobák, ktorý v zrekonštruovaných priestoroch rodičovského domu v Podkoniciach otvoril svoje múzeum - Slovenské lyžiarske múzeum.
Príďte sa aj vy pozrieť na lyže, na ktorých sa skôr narodení učili lyžovať a ktoré ste možno aj vy len nedávno vyhodili pri upratovaní pivníc, alebo podkroví. Príďte sa pozrieť aj na lyže, na ktorých pretekali známe osobnosti tohto športu - Jana Gantnerová-Šoltýsová (reprezentantka ČSSR, ZOH Sarajevo 1984), Katarína Gálfiová, bratia Krajňákovci, Michal Šoltýs, Alexander Telgártsky, Dušan Haring a mnohé ďalšie osobnosti tohto športu.
Aké kúsky sa p. Bobákovi podarilo zozbierať a čo všetko v múzeu vystavuje, sa máte možnosť dozvedieť pri návšteve tohto originálneho múzea. Múzeum je rozšírené o expozíciu lanových dráh a vlekov. Ak máte niečo, čo si myslíte, že stojí za vystavenie v múzeu, kľudne to zo sebou zoberte.
Na vašu návštevu sa teší p. Igor Bobák.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

27518283

Úvodná stránka