Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ICBB

Náučné chodníky

Náučné chodníky sú špeciálnym druhom značených turistických chodníkov rôznej dĺžky a zamerania vytvorené v prírodne, kultúrne či historicky zaujímavých územiach. Chodníky majú niekoľko zastávok s očíslovanými informačnými panelmi, na ktorých sú bližšie vysvetlené vybrané zaujímavosti, fenomény alebo objekty. Náučné chodníky plnia dôležitú funkciu, pretože sa významnou mierou podieľajú na prezentácii mikroregiónov a obcí, ich histórie, kultúry a prírodných daností. V okolí Banskej Bystrice si môžete vybrať z týchto náučných chodníkov:

Náučný chodník DONOVALY - ŠACHTIČKY
Náučný chodník prechádza ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, konkrétne Starohorskými vrchmi. Východiskom túry sú Donovaly, pričom náučný chodník je súčasťou značeného turistického chodníka (zelená značka č. 5429). Jedenásť panelov chodníka symbolizuje spolužitie človeka s prírodou a históriou okolia. Súčasťou všetkých panelov je orientačný nákres priebehu chodníka s číselným označením zastávok a prístupových verejných komunikácií. Takmer polovicu trasy prechádzame horskými lúkami a pasienkami, druhá polovica je lesnatá. Cestou si môžete vychutnať pohľad na masív Prašivej alebo zhliadnuť zvyšky významnej technickej pamiatky – Špaňodolinského banského vodovodu vyhotoveného z drevených a kamenných žľabov. V zime je náučný chodník prístupný na bežkách, v lete na horskom bicykli.


 

Lesnícky náučný chodník JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE

Lesnícky náučný chodník Jozefa Dektreta Matejovie bol zriadený Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica na prelome rokov 2007 a 2008. Na území sú zastúpené štyri geomorfologické oblasti. Hranice v západnej časti tvorí pásmo Slovenské stredohorie, ortografický celok Kremnické pohorie. Na severe je to oblasť Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Východnú časť uzatvára celok Nízke Tatry – Vajskovská dolina. Južná časť hraníc patrí k Slovenskému rudohoriu. Chodník so 14 zastávkami vedie územím Národného Parku Veľká Fatra. Začína pri pamätníku J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci, ďalej prechádza cez Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, Kohútovú a popod Majerovu skalu až do Starých Hôr. Celková dĺžka lesníckeho chodníka je 9,5 km, trasa je stredne náročná a obojsmerne priechodná.

V roku 2011 bola otvorená aj druhá vetva chodníka dlhá 12,5 km so 6 zastávkami. Začína tiež pri pamätníku J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci, prechádza Starohorskými vrchmi Jelenskou dolinou k zrekonštruovanej horárni Jelenská, popod vápencové bralo Jelenskej skaly, z ktorej sa ponúka nádherný výhľad na Veľkú Fatru a hrebeň Nízkych Tatier, k obnovenému bunkru Mor ho! a ďalej popod Žiare do lokality Dolný Šturec, odkiaľ schádza do Španej Doliny. Trasa je obojsmerne priechodná a schodná aj pre cyklistov.


 

Banský náučný chodník v ŠPANEJ DOLINE
Banský náučný chodník začína pri Klopačke, odtiaľ vedie stúpajúcim chodníkom popri šachtách a štôlniach na Fajtlovú – najstrmší úsek chodníka – vyhliadkové miesto na halde Maximilián, odkadiaľ je nádherný panoramatický výhľad na okolité hory. Ďalšie pamiatky na nachádzajú v rovnakej výške, odtiaľ trasa pokračuje po vrstevnici a potom späť dolu na námestie. Prechod trasou s desiatimi zastávkami vám zaberie približne dve a pol hodiny a prevedie vás miestami zašlej slávy baníckej histórie – šachtám a štôlňam ukrytým v okolitých lesoch.


 

Náučný chodník HARMANECKÁ JASKYŇA
Náučný chodník prechádza chráneným územím Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa nachádzajúcej sa v pohorí Veľká Fatra. Chodník sa začína na parkovisku pod Harmaneckou jaskyňou (autobusová zastávka “Harmanecká jaskyňa“) a končí sa pred vstupom do jaskyne. Tento serpentínový náučný chodník má dĺžku 1,3 km, celkové prevýšenie je 260 m a je na ňom inštalovaných 9 informačných panelov.


 

Náučný chodník ŠACHTIČKA - SÁSOVÁ
Náučný chodník Šachtička – Sásová je voľným pokračovaním existujúceho Náučného chodníka Donovaly – Šachtička. Tematické zameranie chodníka je na lúčne a lesné ekosystémy, školskú mládež a ekovýchovu, čo je zvýraznené panelom obsahovo zameraným na ekohry v prírode, ktorými si môžu deti spestriť prechádzku po náučnom chodníku. Celková dĺžka chodníka je 5,5 km s prevýšením 600 m a chodník má spolu sedem zastávok s informačnými panelmi. Čas potrebný na prehliadku je 2 hodiny a je čiastočne prístupný v zime na bežkách (časť na južnom svahu Pánskeho dielu je pomerne strmá).


 

Náučný chodník BANSKÁ BYSTRICA - JAKUB
Náučný chodník vedie ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry cez geomorfologický celok Starohorské vrchy. Chodník je prístupný z obce Jakub – mestskej časti Banskej Bystrice, asi 300 m od autobusovej zastávky MHD. Informačné tabule chodníka vás oboznámia aj s takou zaujímavosťou, že lokalita je významná výskytom 14 druhov vzácnych vstavačovitých rastlín s ich najväčším druhom – vstavačom purpurovým.


 

Náučný chodník SÁSOVSKÁ DOLINA
Náučný chodník začína na Pieninskej ulici. Potom pokračuje cca. 700 m po existujúcej turistickej trase smerom na Panský diel. Za malým borovicovým lesíkom vlastnou trasou pokračuje smerom na východný svah Sásovskej doliny až na dno doliny na asfaltovú cestu, kde sa napojí na lesnú cestu vedúcu po západnom svahu až na lúky nad dolinou. Asi po 600 m sa vracia späť na dno doliny. Chodník má dĺžku približne 4,3 - 5 km. Prevýšenie nie je vysoké a trasa je schodná v mesiacoch apríl až október a je zjazdná aj na horskom bicykli. Chodník vás prevedie 13 zastávkami umiestnenými na trase. Ich obsahom sú informácie o Sásovskej doline a jej okolí z oblasti flóry, fauny, geografického umiestnenia, vplyvu človeka a prírodných zaujímavostí.


 

Náučné chodníky MALACHOV
Malachovské náučné chodníky, ktoré sa nachádzajú pri obci Malachov vzdialenej len 4 km od Banskej Bystrice boli otvorené v roku 2012 a ponúkajú návštevníkom zaujímavé a nenáročné pešie túry. Náučné chodníky v dĺžke 10 km sú súčasťou banskej cesty a jedná sa o jeden banícky okruh, jeden prírodovedný okruh a prírodovednú trasu celkovo so 17 informačnými tabuľami. Malachovské náučné chodníky približujú históriu ťažby ortuti v chotári tejto obce, môžete tu zočiť najstaršie ťažobné oblasti a súčasťou trasy je aj Ortútske jazierko.


 

Náučný chodník SERPENTÍNY URPÍN

Chodník je stredne náročný, líniový, peší, v dĺžke 3,6 km s prírodovedným zameraním. Minimálna nadmorská výška je 337 m n. m. a maximálna 510 m n. m., s celkovým prevýšením 173 m. Čas prechodu je individuálny (cca 2 hodiny, avšak pre rodičov s deťmi vďaka veselému pavúčikovi a rôznym zaujímavým zábavno-náučným hrám to môže byť oveľa, oveľa viac).

Náučný chodník prechádza od východiskového bodu, železničnej stanice Banská Bystrica - mesto cez 13 zastávok až k bývalému skokanskému mostíku na Žltých pieskoch. Náučný chodník je  ideálnym oddychovým miestom pre malých i veľkých, na svoje si prídu najmä rodiny s deťmi. Je zároveň vhodným miestom pre žiakov základných škôl na výučbu prírodovedy či na environmentálnu výchovu.

Jednotlivé zastavenia majú interaktívny charakter – spoznávajte hravou a pútavou formou našu krásnu prírodu, spoznajte aké rastliny sa vyskytujú na Urpíne alebo ako sa pozorujú hviezdy. Naučte sa poznávať okolité dreviny, ako postaviť domček pre hmyz či vtáčiu búdku. Objavujte, čo všetko robí lesník a čo môžeme sami urobiť  pre ochranu lesa.

Sprievodcom vám bude maskot náučného chodníka – pavúk Stepníček. Druh pavúka Stepníka červeného sa totiž v minulosti nachádzal práve v tejto lokalite a patril medzi vzácne unikáty nášho regiónu. Začiatok trasy zdobí slávnostná lavička vyrezaná z kmeňa 120 ročného dubu a na jednej z infotabúľ pozoruhodný rez kmeňa stromu smreka obyčajného, starého 282 rokov.

Náučný chodník v lete poskytuje príjemný chládok v tôni stromov, v zime však nie je udržiavaný!


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

27518278

Úvodná stránka