Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Tipy na výlety

Výlety do okolia mesta Banská Bystrica Vám umožnia navštíviť zaujímavé miesta mimo mesta Banská Bystrica. Tie najzaujímavejšie, ktoré by nemali ujsť Vašej pozornosti sú:

 

KALVÁRSKA HORA URPÍN


 • Kalvária - jeden z najkrajších skvostov Banskej Bystrice, stojaca na severovýchodnom úpätí kopca Urpín. Kalvária znamená miesto, či vŕšok ukrižovania nášho Pána Ježiša Krista v Jeruzaleme, resp. vyobrazenie krížovej cesty.
 • Kalvárska hora Urpín je v súčasnosti areálom pozostávajúcim z historickej aleje so zastaveniami (krížová cesta), vrcholového kostolíka a novostavby kláštora.
 • Urpínska alej - pozostávala pôvodne zo 71 druhovo rozličných chránených stromov, prevažne lipy veľkolistej (59 stromov), 2 stromov pagaštana konského, 2 stromov agáta bieleho a jedného javora poľného. Všetky stromy sú staré až 250-300 rokov.
 • Kostol Povýšenia Svätého Kríža - s novým zvonom, obnoveným vchodovým portálom.

 

HORNÝ HARMANEC - HARMANECKÁ JASKYŇA, ŠPANIA DOLINA A STARÉ HORY

 • Horný Harmanec - Harmanecká jaskyňa. Jedna z najvýznamnejších jaskýň na Slovensku, ktorá je aj národnou prírodnou pamiatkou, vyznačujúca sa pozoruhodnými podzemnými priestormi s rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra, či množstvom zimujúcich netopierov. Jaskyňa sa nachádza v doline Harmanca v južnej časti Veľkej Fatry. K jej vstupnej časti vedie serpentínový chodník s náučnými tabuľami.
 • Špania Dolina - banícka obec, ktorá je skanzenom ľudovej architektúry a baníckych pamiatok. Obci uprostred Starohorských vrchov dominuje pôvodný ranogotický Kostol Premenenia Pána z roku 1254. Ku vchodu do kostola vedie pozoruhodné drevené kryté schodisko so 160 drevenými schodmi. Na námestí nájdete najvýznamnejšiu banícku pamiatku - budovu Klopačky zo 16. storočia. V Klopačke sa nachádza expozícia tradičných paličkovaných čipiek. Pri Klopačke začína okruh Banského náučného chodníka, ktorý Vás prevedie obcou a jej okolím, kde na zastávkach spoznáte históriu obce a baníctva, ktoré je s ňou úzko späté. V obci nájdete tiež unikátne banícke domy z 19. storočia, kombinované stavby z kameňa a dreva, omietané hlinou a bielené vápnom s drevenou šindľovou strechou, ale tiež niekoľko tradičných dreveníc. Z haldy Maximilián, pamiatky na činnosť miestnych baní sa Vám naskytne pozoruhodný pohľad na panorámu obce a okolitých vrchov. 
 • Staré Hory sú jednou z najstarších baníckych osád, založené boli už v 13. storočí. V súčasnosti je obec známa predovšetkým ako pútnické miesto, ktorého centrom je kostol Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 pápežom povýšený na Baziliku Minor a tiež blízka studnička so sochou Panny Márie. Na jeseň a v zime roku 1944 boli Staré Hory centrom partizánskeho diania. Niekoľko partizánskych zemlianok nájdete v okolí obce dodnes. Nad obcou sa vypína prírodná pamiatka Majerova skala.

 

HRONSEK - DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL

Drevený artikulárny kostol v Hronseku bol v roku 2008 spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kostol bol postavený na murovanom základe v rokoch 1725 – 1726, postavenie kostola v tom čase bolo možné len za osobitných podmienok. Objekt musel byť celý z dreva bez použitia jediného kovového klinca a musel byť dokončený presne o rok po začatí výstavby. Kostol má amfiteatrálne umiestnené lavice. Oltár je barokový z polovice 18. storočia s drevenou stĺpovou architektúrou. Stred oltára tvorí obraz Zoslanie Ducha sv. od S. Mijaloviča. Organ z roku 1763 patrí medzí vzácne barokové organy, nemá pedály a má len 6 registrov, je umiestnený nad oltárom. Celková kapacita kostola je 1100 miest na sedenie. Jeho perfektné akustické možnosti sú využívané aj na zaujímave komorné koncerty.

 

DOLNÝ HARMANEC - VODNÝ ŽĽAB V DOLINE RAKYTOVO

V doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva - vodný žľab. Vybudovaný bol pravdepodobne už v 19. storočí. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 2001. Jeho celková dĺžka je 2450 m. Vodný žľab bol hojne využívaný. Podľa záznamov v rokoch 1916 - 1921 mesto ročne predalo v priemere 10 tisíc kubických metrov paliva a 9500 kubických metrov úžitkového dreva. Doprava dreva v lesoch mesta Banská Bystrica bola väčšinou riešená spúšťaním suchými šmykmi (rizňami), potom vodnými žľabmi a následne splavovaním po vodných tokoch. Z inventúry mestského lesného majstra Ing. Júliusa Petrovicha z roku 1922 vyplýva, že na území Mestských lesov boli funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo (v dĺžke 4650 m), Prašnica (1840 m) a Rakytovo (2400 m). V žľabe Prašnica sa ročne splavilo až od 2000 do 2500 priestorových metrov dreva.

 

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

 • Banská Štiavnica je mesto ležiace uprostred Štiavnických vrchov a je skutočným pokladom Slovenska. Mesto sa pre svoju unikátnosť nachádza na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Ponúka viac ako 360 zaujímavých pamätihodností a je obkolesené prekrásnou prírodou. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej Polytechniky v Paríži.
 • Banské múzeum v prírode (skanzen) bolo sprístupnené v roku 1974 na pôvodných baniach šachty Ondrej zo 16. storočia a štôlne Bartolomej zo 16. – 17. storočia. Pozostáva z povrchovej a podzemnej expozície. Na povrchu sa nachádzajú originálne stavby a stroje, podzemnú expozíciu tvoria dva hĺbkové otvory na šachte Ondrej (Bartolomej a Ján) 33 m a 45 m pod zemou. Dĺžka podzemnej trasy je 1300 m. V typickom banskom prostredí sú inštalované ukážky baníckych pracovísk, ťažobných zariadení a dobývacích metód od 16. storočia až po súčasnosť.
 • Glanzenberg je najnovšou sprístupnenou expozíciou Slovenského banského múzea a zároveň je to jedna z najstarších štôlní v štiavnickom regióne. Preslávili ju návštevy viacerých panovníkov (Habsburgovci) v minulosti a významných osobností v súčasnosti. Na počesť najvýznamnejších z nich sa v štôlni nachádzajú pamätné tabule.
 • Kammerhof podáva komplexný pohľad na históriu baníctva na Slovensku, banícku vedu, techniku, vzdelávanie na baníckej akadémii a knižnú kultúru v Banskej Štiavnici. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria banské meračské zariadenia, funkčné modely vodočerpacích strojov, pôvodné slávnostné fáracie plášte z 18. storočia a banícke insígnie.
   

ČIERNY BALOG - ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA A LESNÍCKY SKANZEN VO VYDROVSKEJ DOLINE

 • Čiernohronská železnica – história ČHZ sa začala v roku 1908 budovaním prvého úseku trate z Hronca na Čierny Blh (terajší Čierny Balog) s tradičným úzkym rozchodom 760 mm. Dňa 8. januára 1909 zahájil prvý parný vlak pravidelnú prevádzku na tomto 10,4 km úseku. Ďalšie vetvy vedúce do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona boli stavané postupne, aj za pomoci vojnových zajatcov z 1. svetovej vojny. V dobe najväčšieho rozkvetu prevádzku zabezpečovalo 115 zamestnancov a popri zvážaní dreva sa ňou denne prepravilo 200 až 250 osôb. Rozhodnutím Vlády SSR mala byť celá ČHZ do roku 1985 úplne zlikvidovaná. Našťastie ešte v čase pravidelnej prevádzky dňa 18. marca 1982 bol zvyšok železnice zapísaný do Štátneho zoznamu pamiatok SR. V máji roku 1992 po prvý raz vyšiel nový vynovený vláčik po opravenej trati do Vydrovskej doliny. V súčasnosti premáva železnička na trati Chvatimech – Čierny Balog v dĺžke 12 km. Vozový park pozostáva zo šiestich motorových lokomotív, dvoch parných lokomotív, motorového vozňa M21004 a 10 historických vozňov pozbieraných z úzkorozchodových tratí celého Slovenska aj spoza hraníc.
 • Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline - verejnosti bol skanzen neďaleko Čierneho Balogu sprístupnený v roku 2003. Tvorí ho plocha 150 ha. Na trojkilometrovom náučnom chodníku tu nájdete vyše šesťdesiat zastávok, ktoré názorným spôsobom vypovedajú o lese, jeho funkciách, biológii, histórii, používanej technike, no predovšetkým o význame lesa pre náš život. Najdôležitejším a najkrajším exponátom tohto jedinečného prírodného múzea je samotný les. Bohatstvo jeho tvarov autori skanzenu len využili na zostavenie zaujímavých ukážok toho, čo je pre les a prácu lesníkov v ňom typické.  

 

DOLNÝ JELENEC - STARÉ HORY, LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK JOZEFA DEKTRETA MATEJOVIE

 • Lesnícky náučný chodník Jozefa Dektreta Matejovie má dve vetvy, ktoré začínajú pri pamätníku významného lesníka v Dolnom Jelenci. Kým prvá trasa s dĺžkou 9,5 km a 14 zastávkami vedie cez Veľkú Fatru a prechádza cez osady Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, Kohútovú, popod Majerovu Skalu až do Starých Hôr, druhá trasa s dĺžkou 12,5 km a so 6 zastávkami prechádza cez Starohorské vrchy, vedie Jelenskou dolinou k horárni Jelenská, popod Jelenskú skalu k obnovenému bunkru Mor ho! a ďalej do Španej Doliny. Trasy sú strednej obtiažnosti, priechodné v oboch smeroch, druhá dokonca schodná aj pre cyklistov.  

 

 

ŠPAŇODOLINSKÝ BANSKÝ VODOVOD

Unikátny historický vodovod, ktorý drží niekoľko prvenstiev. Je najstarším dielom tohto druhu na Slovensku, postavený bol už v 16. storočí. Zároveň je najdlhším takýmto dielom s celkovou dĺžkou 36 km. Jeho trasa vedie spod Prašivej, pohorím Starohorských vrchov až do Španej Doliny. Slúžil na privádzanie vody pre banské diela v Španej Doline v časoch jej najväčšej banskej slávy. Trasa vodovodu vedie takmer po vrstevnici s miernym spádom a sčasti kopíruje trasu náučného chodníka z Banskej Bystrice na Donovaly. Trasa vodovodu je zrekonštruovaná, môžete ju sledovať aj vďaka technickým úpravám terénu - zárezom, skalným galériám, násypom, či kamenným múrom. Niektoré časti trasy sú určené na pešiu turistiku, iné aj na cykloturistiku a v zime na lyžiarsku turistiku. 

 


 

Pri príležitosti 359. Radvanského jarmoku vychádza zábavná spoločenská hra pre deti.

Tretie vydanie obľúbeného turistického sprievodcu Banskou Bystricou si môžete zakúpiť v Informačnom centre. Publikácia je v slovenskom a anglickom jazyku.

Knižná publikácia ZLATÝ VEK MEDENÉHO MESTA od Jozefa Ďuriančíka v predaji v Informačnom centre Banská Bystrica

Knižná publikácia KORENE MEDENÉHO MESTA od Jozefa Ďuriančíka v predaji v Informačnom centre Banská Bystrica

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.

Model Kostola Nanebovzatia Panny Márie v mierke 1:200 si môžete zakúpiť v Informačnom centre Banská Bystrica v cene 8,00 €
Kúpou modelu podporujete činnosť detského speváckeho zboru pri Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.


webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

Hodinová veža je v mesiacoch marec a apríl otvorená po dohode v rámci otváracích hodín Informačného centra od pondelka do piatku od 08:00 do 17:00 hod., minimálny počet osôb na jeden vstup: 5 plne platiacich osôb (spolu 7,50 € na jeden vstup)

Vyberáme z ponuky Informačného centra:
Čak si z Bystrici?
Ako sme tu žili 1,2
Ján Móry
Korene Medeného mesta
Sásová v obrazoch
O zakliatej Bystrici
Monografie - Sásová a Rudlová / Radvaň / Kremnička
Radvanský jarmok
Lexikón obcí
Po stopách architekta L.E.Hudeca
Denník Princa Leopolda


Vyberáme z ponuky...

hra- Radvanská vareška, turistická známka mesta, magnety s motívom Banskej Bystrice a Slovenska, pohľadnice, turistické mapy, bábiky zo šúpolia, poháre, hrnčeky a štamprlíky s erbom Banskej Bystrice, ceruzky, perá, levanduľové vrecúška

V Informačnom centre môžete pri nákupe použiť platobné karty.

Autor fotografie: E. Apfel


English version

19044216

Úvodná stránka